Daňová problematika je obecně velmi rozsáhlá a složitá. V případě zdravotně postižených se jedná o několik výhod při zdanění.

Daň z příjmů v roce 2021

Vypočtená daň se může v několika případech snížit u fyzických osob:

Osobní slevy na daň z příjmů

  • Základní sleva na invaliditu ve výši 2 520 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění.
  • Rozšířená slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč, je-li poplatníkovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně nebo jiný důchod z důchodového pojištění podle zákona o důchodovém pojištění.
  • Sleva na držitele průkazu ZTP/P ve výši 16 140 Kč, je-li poplatníkovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P.

Další slevy na daň z příjmů

  • Slevu na manžela ve výši 24 840 Kč na manžela žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, pokud nemá vlastní příjem přesahující za zdaňovací období 68000 Kč; je-li manželovi přiznán nárok na průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 24 840 Kč na dvojnásobek.

V těchto případech je nutné k daňovému přiznání doložit i doklad o invalidním důchodu, průkaz ZTP, popř. ZTP/P nebo pokud se jedná o slevu na manžela oddací list.

Vypočtená daň se může snížit i v případě:

  • Částkou 18 000 Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo.
  • Částkou 60 000 Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců podle odstavce 2 desetinné číslo.

Daňové zvýhodnění dárců

(autor Barbora Szerudová)

Poskytnutí daňového zvýhodnění dárci je vázáno na splnění zákonných podmínek týkajících se daru a účelu, na který je poskytnut. Dle § 20 odst. 8 Zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jde převážně o prostředky „na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární, charitativní, náboženské, dále fyzickým osobám s bydlištěm na území České republiky, které jsou poskytovateli zdravotních služeb nebo které provozují školy a školská zařízení a zařízení na ochranu opuštěných zvířat nebo ohrožených druhů zvířat…“

Z daňového hlediska nejsou dary daňově účinným výdajem, ale pouze odpočitatelné položky ze základu daně, a to při splnění stanovených podmínek. Fyzická osoba si může za pomoci darů snížit základ daně z příjmů až o 10 %, činí-li úhrn darů minimálně 1.000 Kč, resp. 1 % základu daně z příjmů a právnická osoba si dary sníží základ daně z příjmů až o 5 %, činí-li ovšem každý jednotlivý dar minimálně 2.000 Kč.

Důležitým zákonem týkající se problematiky daní je Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu.

Další články

Těhotenství a rodičovství

„Nenechat se odradit!” Paní Evě je 44 let a žije v bývalém okresním městě spolu s manželem a dvěma dcerami. Eva má spastickou diparézu. Když jde ven, používá berle. Doma je schopná se pohybovat bez nich. Má jen minimálně dotčenou jemnou motoriku. Než založila Eva...

Reakce okolí na člověka s DMO

Chci, aby mě ostatní brali jako člověka bez omezení Janě K. je 42 let a žije v menším městě na Vysočině.  Má skoro čtrnáctiletého syna. Jana má kvadruparetickou formu DMO, chodí o francouzských holích, vozík je společník jen na delší trasy nebo parťák...

Pracovní život

„Nevzdávám se, i když je to někdy těžké” Milanovi je 47 let a žije sám v krajském městě vzdáleném od toho rodného přes tři sta kilometrů. DMO zasáhla Milanovi nohy, chodí s pomocí francouzských holí, bez nich udělá jen několik kroků. Má invalidní důchod třetího...

Osamostatnění se od rodiny

„Hlavní je nebát se!“ Jaruška je 47letá žena, bydlí sama v panelákovém bytě v krajském městě. Dětská mozková obrna se u Jarušky projevuje hlavně na fyzické rovině. Začněme zlehka. Jaké máš zájmy a koníčky? Úplně ze všeho nejvíc miluju návštěvy divadla, tu atmosféru....

Sociální dávky

Sociální dávky Sociální systém ČR nabízí několik druhů peněžitých dávek a výhod, které Vám mohou pomoci. O většinu dávek se žádá na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého pobytu. Příspěvek na péči Příspěvek na péči je sociální dávka...

Příběh na téma volný čas

„Důležité je mít spokojený život a být šťastný” Paní Janě je 25 let a žije v krajském městě. Nepoužívá žádné kompenzační pomůcky, má zkrácené svaly na dolních končetinách a horší stabilitu (forma DMO je spastická diparéza). Vystudovala bakalářský obor...