Have a Question?

Asistence a pomoc s péčí

Rehabilitační ústavy jsou zaměřené na léčbu osob ve vážnějších zdravotních stavech, tedy i s výrazným omezením pohybu. Jsou proto obvykle plně bezbariérové a většinou mají i dostatek personálu, který veškerou potřebnou péči zajistí.