Jak zažádat o pobyt v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu?

Nejprve musíte navštívit odborného lékaře, který vám vydá doporučení absolvovat léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně. Toto doporučení může vystavit neurolog, ortoped nebo rehabilitační lékař. S doporučením od odborného lékaře se vydáte k praktickému lékaři, který vám provede nezbytná vyšetření (např. vyšetření krve a moči, případně EKG). Po provedení všech vyšetření vystaví praktický lékař návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně. V návrhu uvede názvy dvou léčeben – rehabilitačních ústavů, ve kterých byste chtěli pobyt absolvovat. Výběr konkrétního místa záleží na vás,...

Rezervace pobytu v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu

Termín nástupu k pobytu v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu obvykle není možné předem rezervovat. U mnoha klientů není předem znám konec pobytu, zařízení proto nemůže termíny nástupů plánovat s větším předstihem. Pokud jsou vaše možnosti omezené a pobyt potřebujete absolvovat v určitém období, můžete se samozřejmě se zařízením domluvit. Je ale třeba počítat s tím, že se termín nástupu dozvíte pravděpodobně jen nedlouho předem.

Výběr odborné léčebny – rehabilitačního ústavu

Nejznámější odborné léčebny, ve kterých je možné absolvovat pobyt, jsou rehabilitační ústav Kladruby, vojenský rehabilitační ústav Slapy, rehabilitační ústav Luže - Košumberk (Hamzova léčebna) rehabilitační ústav Darkov, rehabilitační ústav Hrabyně a Janské Lázně, které kromě lázeňské léčby nabízejí i pobyt v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu.

Nárok na pobyt v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu pro dospělé

Rehabilitační ústavy zajišťují péči především v případě akutních událostí a těžších zdravotních komplikací, jako jsou úrazy, prodělané operace nebo náhlá ochrnutí (např. po cévní mozkové příhodě). S péčí o lidi se zdravotním postižením však mají zkušenosti a jsou rovněž zařízeny pro pobyt pacientů s těžším pohybovým omezením. Pokud mají volnou kapacitu, přijímají i lidi s jinými onemocněními, včetně dětské mozkové obrny. Nabízejí jim určitý druh rekondičního pobytu. Nárok na pobyt v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu zákon nestanovuje, pokud vám jej ale doporučí ošetřující lékař s tím,...

Příspěvková lázeňská péče

Pokud byste chtěli pobyt v lázních absolvovat alespoň jednou ročně a je vám více než 21 let, můžete komplexní lázeňský pobyt střídat s příspěvkovým pobytem. Postup pro získání příspěvkového pobytu je stejný jako u komplexního. Pojišťovna vám však uhradí pouze samotnou léčbu, stravu a ubytování v lázních si musíte zaplatit sami. Ceny se v jednotlivých lázních mohou výrazně lišit, doporučujeme proto se o nich předem podrobně informovat. Příspěvkový pobyt trvá jen 2–3 týdny a není možné na něj čerpat pracovní neschopnost. Pokud by pro vás byl příspěvkový pobyt nevhodný nebo nákladný, můžete...

Pobyt s vlastním doprovodem

Pokud byste chtěli pobyt v lázních absolvovat s vlastním doprovodem, musíte si doprovod na celou dobu sehnat sami. Je ale možné se s lázněmi domluvit např. na tom, že se v roli doprovodu během vašeho pobytu vystřídá několik osob. Podle zákona může pobyt doprovodu v lázních uhradit zdravotní pojišťovna, pokud je jeho přítomnost nutná z důvodu zdravotního stavu pacienta nebo aby se doprovod zaškolil v rehabilitaci. Důvody, proč je doprovod v lázních potřeba, musí uvést lékař v návrhu na lázeňskou péči. U dětí starších 6 let a u dospělých pak pobyt doprovodu musí schválit revizní lékař...

Asistence a pomoc s péčí

Pokud víte, že při lázeňském pobytu budete potřebovat pomoc např. s oblékáním, sprchováním, přesuny mezi procedurami, že se nezvládnete bez pomoci dostat do vany, bazénu nebo potřebujete pomoc s jinými činnostmi, předem se v lázních informujte, zda mají personál, který vám pomoc zajistí. Ze zkušenosti víme, že v mnoha lázeňských zařízeních se počítá s tím, že klient bude soběstačný a pobyt zvládne absolvovat sám bez pomoci druhé osoby. Většinou proto nemají personál, který by pomoc poskytnul. Neznamená to, že určitou míru pomoci vám vybrané zařízení nezajistí – je to ale v každém místě jiné...