Jak zažádat o pobyt v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu?

Nejprve musíte navštívit odborného lékaře, který vám vydá doporučení absolvovat léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně. Toto doporučení může vystavit neurolog, ortoped nebo rehabilitační lékař. S doporučením od odborného lékaře se vydáte k praktickému lékaři, který vám provede nezbytná vyšetření (např. vyšetření krve a moči, případně EKG). Po provedení všech vyšetření vystaví praktický lékař návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně. V návrhu uvede názvy dvou léčeben – rehabilitačních ústavů, ve kterých byste chtěli pobyt absolvovat. Výběr konkrétního místa záleží na vás,...

Rezervace pobytu v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu

Termín nástupu k pobytu v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu obvykle není možné předem rezervovat. U mnoha klientů není předem znám konec pobytu, zařízení proto nemůže termíny nástupů plánovat s větším předstihem. Pokud jsou vaše možnosti omezené a pobyt potřebujete absolvovat v určitém období, můžete se samozřejmě se zařízením domluvit. Je ale třeba počítat s tím, že se termín nástupu dozvíte pravděpodobně jen nedlouho předem.

Výběr odborné léčebny – rehabilitačního ústavu

Nejznámější odborné léčebny, ve kterých je možné absolvovat pobyt, jsou rehabilitační ústav Kladruby, vojenský rehabilitační ústav Slapy, rehabilitační ústav Luže - Košumberk (Hamzova léčebna) rehabilitační ústav Darkov, rehabilitační ústav Hrabyně a Janské Lázně, které kromě lázeňské léčby nabízejí i pobyt v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu.

Nárok na pobyt v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu pro dospělé

Rehabilitační ústavy zajišťují péči především v případě akutních událostí a těžších zdravotních komplikací, jako jsou úrazy, prodělané operace nebo náhlá ochrnutí (např. po cévní mozkové příhodě). S péčí o lidi se zdravotním postižením však mají zkušenosti a jsou rovněž zařízeny pro pobyt pacientů s těžším pohybovým omezením. Pokud mají volnou kapacitu, přijímají i lidi s jinými onemocněními, včetně dětské mozkové obrny. Nabízejí jim určitý druh rekondičního pobytu. Nárok na pobyt v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu zákon nestanovuje, pokud vám jej ale doporučí ošetřující lékař s tím,...