Have a Question?

Jak zažádat o pobyt v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu?

  1. Nejprve musíte navštívit odborného lékaře, který vám vydá doporučení absolvovat léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně. Toto doporučení může vystavit neurolog, ortoped nebo rehabilitační lékař.
  2. S doporučením od odborného lékaře se vydáte k praktickému lékaři, který vám provede nezbytná vyšetření (např. vyšetření krve a moči, případně EKG).
  3. Po provedení všech vyšetření vystaví praktický lékař návrh na léčebně rehabilitační péči v odborné léčebně. V návrhu uvede názvy dvou léčeben – rehabilitačních ústavů, ve kterých byste chtěli pobyt absolvovat. Výběr konkrétního místa záleží na vás, lékař vám ale může poradit. Praktické informace k výběru naleznete rovněž na těchto stránkách, v článku Výběr odborné léčebny – rehabilitačního ústavu.
  4. Vystavený návrh podepíšete a pak jej lékař odešle ke schválení vaší zdravotní pojišťovně případně vám nabídne, že ho můžete na pojišťovnu odnést sami.
  5. Od této chvíle začíná běžet lhůta platnosti návrhu, která je v případě rekondičních pobytů u neakutních stavů 3 měsíce. Na pobyt musíte nastoupit do konce platnosti návrhu.
  6. Návrh posoudí revizní lékař pojišťovny, a pokud shledá, že je vše v pořádku a splňujete podmínky, návrh schválí a odešle do léčebny, která je v návrhu uvedená jako první v pořadí.
  7. Pokud má vybrané zařízení volnou kapacitu, návrh přijme a o přijetí vás informuje. Pak už jen musíte počkat na oznámení termínu nástupu a všechny další informace.