Have a Question?

Jaký je rozdíl mezi pobytem v lázních a pobytem v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu?

Na pobyt v lázních mají lidé s DMO garantovaný nárok ze zákona. Zákonem je rovněž stanovena jeho délka. Pobyty mají rehabilitační a zároveň relaxační charakter. Odborné léčebny – rehabilitační ústavy zajišťují péči především v případě akutních událostí, jako jsou úrazy, prodělané operace nebo náhlá ochrnutí. Pacienty s postižením ve stabilizovaném stavu (což platí pro DMO) přijímají k rekondičním pobytům pouze v případě volné kapacity. Protože oborné léčebny slouží zejména pro doléčení pacientů přijímaných z nemocnic, je v nich o něco přísnější režim než v lázních. Léčebná rehabilitace však bývá intenzivnější a pobyt delší. Jeho délku určuje lékař. Termín pobytu v odborné léčebně obvykle není možné sjednat, lze to jen v případě, když si ho pacient hradí jako samoplátce.

Nejznámější odborné léčebny, ve kterých je možné absolvovat pobyt s DMO, jsou rehabilitační ústav Kladruby, vojenský rehabilitační ústav Slapy, rehabilitační ústav Luže – Košumberk (Hamzova léčebna) rehabilitační ústav Darkov, rehabilitační ústav Hrabyně a Janské Lázně, které kromě lázeňského pobytu umožňují i jiný režim pobytu – pobyt v odborném léčebném ústavu. Rozdíly mezi pobytem v lázních a odborné léčebně – rehabilitačním ústavu pro léčbu dospělých osob shrnuje následující tabulka:

DRUH POBYTU KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÝ POBYT PŘÍSPĚVKOVÝ LÁZEŇSKÝ POBYT POBYT V REHABILITAČNÍM ÚSTAVU
Nárok na pobyt jednou za dva roky jednou za dva roky v případě volné kapacity, ne častěji než jednou za dva roky
Účel pobytu udržení kondice udržení kondice intenzivní rehabilitace
Délka pobytu 4 týdny (28 dní) 2–3 týdny (14–21 dní) dle dohody, většinou 4–6 týdnů
Rezervace pobytu je možná za poplatek je možná za poplatek není možná
Počet procedur (intenzita pobytu) 3–5 denně 3–5 denně 5–8 denně
Asistence a pomoc individuální dle zařízení individuální dle zařízení obvykle zajištěna
Pojišťovna uhradí léčbu, stravu a základní ubytování pouze léčbu léčbu, stravu a základní ubytování
Klient uhradí nadstandardní ubytování (jednolůžkový pokoj, určité vybavení pokoje apod.); parkování, pokud máte v lázních vlastní auto; dietu, kterou nepředepsal lékař; lázeňský poplatek, pokud nemáte průkaz ZTP, někde i připojení k internetu kompletní stravu a ubytování; parkování, pokud máte v lázních vlastní auto; dietu, lázeňský poplatek, pokud nemáte průkaz ZTP; někde i připojení k internetu nadstandardní ubytování (jednolůžkový pokoj, určité vybavení pokoje apod.); parkování, pokud máte v zařízení vlastní auto; někde i připojení k internetu
Potvrzení o pracovní neschopnosti ano ne (není nárok) ano

Zkušenosti z praxe:

Přestože maximální délka pobytu v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu není stanovena zákonem, u rekondičního pobytu (tj. pobytu pacienta, který nemá akutní problém) obvykle nepřesahuje 4–6 týdnů. Opakování pobytu je možné v závislosti na kapacitě zařízení, pokud však nemáte akutní problém, počítejte s tím, že vás zařízení opakovaně přijme nejdříve po dvou letech.