Have a Question?

Nárok na pobyt v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu pro dospělé

Rehabilitační ústavy zajišťují péči především v případě akutních událostí a těžších zdravotních komplikací, jako jsou úrazy, prodělané operace nebo náhlá ochrnutí (např. po cévní mozkové příhodě). S péčí o lidi se zdravotním postižením však mají zkušenosti a jsou rovněž zařízeny pro pobyt pacientů s těžším pohybovým omezením. Pokud mají volnou kapacitu, přijímají i lidi s jinými onemocněními, včetně dětské mozkové obrny. Nabízejí jim určitý druh rekondičního pobytu.

Nárok na pobyt v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu zákon nestanovuje, pokud vám jej ale doporučí ošetřující lékař s tím, že ke zlepšení zdravotního stavu potřebujete intenzivní rehabilitaci, může vám ho zdravotní pojišťovna schválit a uhradit. Délka pobytu není přesně stanovena, rozhoduje o ní lékař v léčebně. Ze zkušeností však víme, že tyto rekondiční pobyty trvají obvykle 4–6 týdnů. Je také třeba počítat s tím, že rehabilitace je v rehabilitačním ústavu intenzivnější než v lázních a režim o něco přísnější. Proces podání žádosti je podobný jako u lázeňského pobytu, viz Jak zažádat o pobyt v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu?