Have a Question?

Pobyt s vlastním doprovodem

Pokud byste chtěli pobyt v lázních absolvovat s vlastním doprovodem, musíte si doprovod na celou dobu sehnat sami. Je ale možné se s lázněmi domluvit např. na tom, že se v roli doprovodu během vašeho pobytu vystřídá několik osob.

Podle zákona může pobyt doprovodu v lázních uhradit zdravotní pojišťovna, pokud je jeho přítomnost nutná z důvodu zdravotního stavu pacienta nebo aby se doprovod zaškolil v rehabilitaci.

Důvody, proč je doprovod v lázních potřeba, musí uvést lékař v návrhu na lázeňskou péči. U dětí starších 6 let a u dospělých pak pobyt doprovodu musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny. Jedině pokud revizní lékař doprovod schválí, uhradí pojišťovna náklady na jeho pobyt. Pokud revizní lékař pobyt doprovodu neschválí, uhradí pouze pobyt pacienta a náklady na pobyt doprovodu musíte uhradit z vlastních zdrojů. Mnohé lázně však v tomto ohledu vycházejí klientům vstříc a na pobyt doprovodu poskytují různá zvýhodnění a slevy. V případě, že vám pobyt doprovodu nebude schválen a náklady na uhrazení jeho pobytu jsou pro vás příliš vysoké, musíte buď najít lázně, kde vám potřebnou pomoc zajistí, nebo zvolit pobyt v odborném rehabilitačním ústavu. O něm najdete bližší informace v této kategorii, anebo v článku Jaký je rozdíl mezi pobytem v lázních a pobytem v odborné léčebně – rehabilitačním ústavu?

Zkušenosti z praxe:

Z vlastní zkušenosti víme, že doprovod pro dospělého člověka je ze strany zdravotních pojišťoven v posledních letech schvalován málokdy. Pro schvalování nejsou stanovena žádná konkrétní pravidla, závisí to proto nejen na zdůvodnění potřeby ošetřujícího lékaře, ale i na konkrétní pojišťovně nebo konkrétním revizním lékaři, který návrh schvaluje. Od zaměstnanců lázní víme, že i když na pobyt přijedou dva lidé se stejnou potřebou doprovodu, stává se, že jednomu ho pojišťovna uhradí a druhému ne.

Pokud vám bude dělat doprovod po celou dobu pobytu jeden člověk, který sám má nárok na lázeňskou léčbu, může si nechat vystavit vlastní návrh na lázeňskou péči a pobyt mu pak uhradí jeho pojišťovna. S lázněmi se následně můžete domluvit, aby vás oba přijali ve stejném termínu. Také v tom mnohé lázně vycházejí vstříc a jsou ochotné přizpůsobit i rozpis procedur tak, abyste měli společný program a doprovod vám mohl potřebnou pomoc zajistit.