Have a Question?

Pracovní rehabilitace

Pracovní rehabilitace[1] je souvislá činnost, zaměřená na získání a udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na základě její žádosti zabezpečuje krajská pobočka Úřadu práce místně příslušná podle bydliště osoby se zdravotním postižením.

Mezi formy pracovní rehabilitace patří:

  • poradenská činnost
  • zprostředkování zaměstnání
  • příprava na budoucí povolání
  • specializované rekvalifikační kurzy
  • příprava k práci
  • další typy aktivit dle potřeb účastníka


Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví individuální plán pracovní rehabilitace. Při jeho sestavování je zohledněna její zdravotní způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, kvalifikace a situace na trhu práce; přitom vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny.

O pracovní rehabilitaci může požádat:

  • osoba se zdravotním postižením
  • osoba, která je uznána dočasně práce neschopnou, a pracovní rehabilitaci jí doporučil ošetřující lékař
  • osoba, která v rámci kontrolní lékařské prohlídky přestala být invalidní a pracovní rehabilitaci jí doporučila okresní správa sociálního zabezpečení
  • osoba, která byla orgánem sociálního zabezpečení posouzena, že již není invalidní, a to po dobu 12 měsíců ode dne tohoto posouzení

Poskytovatel pracovní rehabilitace musí mít živnostenské oprávnění „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“, konkrétně Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.

Podpora v nezaměstnanosti v průběhu pracovní rehabilitace

OZP, která nepobírá dávky nemocenského pojištění, starobní důchod nebo mzdu (plat) nebo náhradu mzdy (platu), náleží po dobu účasti na přípravě k práci na základě rozhodnutí krajské pobočky Úřadu práce ČR podpora při rekvalifikaci. Podpora při rekvalifikaci náleží i v případě, že tato osoba není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání.


[1] Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. MPSV: ©2018 [cit. 18.12.2018]. Dostupné z: https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/pracovni_rehabilitace