Have a Question?

Příspěvková lázeňská péče

Pokud byste chtěli pobyt v lázních absolvovat alespoň jednou ročně a je vám více než 21 let, můžete komplexní lázeňský pobyt střídat s příspěvkovým pobytem. Postup pro získání příspěvkového pobytu je stejný jako u komplexního. Pojišťovna vám však uhradí pouze samotnou léčbu, stravu a ubytování v lázních si musíte zaplatit sami. Ceny se v jednotlivých lázních mohou výrazně lišit, doporučujeme proto se o nich předem podrobně informovat. Příspěvkový pobyt trvá jen 2–3 týdny a není možné na něj čerpat pracovní neschopnost.

Pokud by pro vás byl příspěvkový pobyt nevhodný nebo nákladný, můžete zkusit požádat o pobyt v odborném rehabilitačním ústavu. I ten je možné střídat s komplexním pobytem v lázních. Více se o něm dozvíte v samostatném článku a také v sekci Otázky a odpovědi.