Have a Question?

Výběr lázeňského místa

Léčbu dospělých pacientů s DMO zajišťuje v současnosti těchto 24 lázeňských zařízení: Bechyně, Buchlovice, Františkovy Lázně, Hodonín, Jáchymov, Janské Lázně, Karlovy Vary, Klimkovice, Kostelec u Zlína, Lázně Bělohrad, Lázně Bohdaneč, Lázně Darkov, Lázně Kundratice, Lednice, Luhačovice, Mšené Lázně, Ostrožská Nová Ves, Slatinice, Teplice, Toušeň, Třeboň, Velichovky, Velké Losiny, Vráž. (Viz Platný indikační seznam pro lázeňskou péči – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)).

Pouze několik z těchto zařízení má s léčbou DMO dlouhodobější zkušenosti. Do roku 2012 bylo totiž možné s DMO jet pouze do Janských Lázní, Teplic, Vráže nebo Klimkovic. Teprve v roce 2012 se seznam rozšířil o ostatní lázeňská místa, která se do té doby zaměřovala na léčbu jiných diagnóz, které někdy třeba ani nejsou spojené s výrazným pohybovým omezením. Z toho důvodu doporučujeme předem se ve vybraných lázních informovat, zda mají vybavení, které potřebujete (zvedák do vany či bazénu, bezbariérový pokoj apod.) nebo zda jsou zaměstnanci schopni zajistit potřebnou pomoc. Pokud při pobytu budete potřebovat asistenci a pomoc s péčí, doporučujeme přečíst si informace v sekci Asistence a pomoc s péčí.

Dětská léčebna je jen v některých z uvedených lázní, např. v Janských Lázních, Lázních Bělohrad nebo v Klimkovicích. V případě léčby dětí proto doporučujeme ověřit ve vybraných lázních, zda zajišťují léčbu dětí s DMO a jaké podmínky nabízejí.