Have a Question?

Zaměstnání a nabídky práce pro osoby se zdravotním postižením

Na našich stránkách můžete občas najít nabídku zaměstnání v aktualitách, ale zprostředkování a pravidelná nabídka zaměstnání není v této chvíli cílem našeho portálu. Pokud hledáte práci, můžete vyzkoušet některou ze služeb nebo portálů, na něž nabízíme odkaz.

Tři odkazy na samostatné články:

  • Podporované zaměstnávání
  • Pracovní rehabilitace
  • Podporované zaměstnávání

Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu poskytovanou před i po nástupu do práce.[1] Tato služba bývá organizacemi pracujícími s lidmi se zdravotním postižením poskytována v rámci sociální služby sociální rehabilitace.

Příklady organizací zabývajících se podporovaným zaměstnáváním:

Brno: AGAPO, o.p.s.
https://www.agapo.cz
Cílová skupina: osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním  
Brno: Liga vozíčkářů
http://www.ligavozic.cz/sluzby-ligy/socialni-rehabilitace
Cílová skupina: osoby se zdravotním, kombinovaným a tělesným postižením  


[1] WIKIPEDIE [online]: ©2018 [cit. 23.7.2018]
Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Podporovan%C3%A9_zam%C4%9Bstn%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD