Have a Question?

Podporované zaměstnání

Podporované zaměstnávání je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální dlouhodobou a průběžně poskytovanou podporu poskytovanou před i po nástupu do práce.[1] Tato služba bývá organizacemi pracujícími s lidmi se zdravotním postižením poskytována v rámci sociální služby sociální rehabilitace.

 Příklady organizací zabývajících se podporovaným zaměstnáváním

Brno: AGAPO, o.p.s.
https://www.agapo.cz/
Cílová skupina: osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním  
Brno: Liga vozíčkářů
http://www.ligavozic.cz/sluzby-ligy/socialni-rehabilitace/
Cílová skupina: osoby se zdravotním, kombinovaným a tělesným postižením  


[1] WIKIPEDIE [online]: ©2018 [cit. 23.7.2018]. Dostupné z: Podporované zaměstnávání – Wikipedie (wikipedia.org)