Have a Question?

Nárok na lázně u dětí a dospělých

Nárok na lázně mají v případě dětské mozkové obrny děti i dospělí. Nejnižší věk, kdy můžete jet do lázní s dítětem, konzultujte s ošetřujícím lékařem.

Základní délka pobytu hrazeného zdravotní pojišťovnou je 28 dní (4 týdny). Tento typ pobytu se nazývá komplexní a v jeho průběhu lze čerpat pracovní neschopnost. Děti a dospělí do 21 let mohou komplexní pobyt opakovat jednou ročně, dospělí starší 21 let už pouze jednou za dva roky. V roce, kdy na komplexní pobyt nárok nemáte, můžete jet na tzv. příspěvkový lázeňský pobyt, u kterého si ale musíte zaplatit stravu a ubytování. Nárok na pracovní neschopnost v tomto případě není. Více se o příspěvkovém lázeňském pobytu dočtete v článku Příspěvková lázeňská péče.

Pobyt v lázních je možné absolvovat i s doprovodem. Dětem do 6 let je schvalován většinou automaticky, u starších dětí a zejména u dospělých musí pobyt doprovodu schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny. Podrobné informace i zkušenosti s pobytem doprovodu se dozvíte v článku Pobyt s vlastním doprovodem. Základní dokument, který vymezuje nárok na lázeňskou péči, se nazývá indikační seznam a můžete do něj nahlédnout např. zde: Platný indikační seznam pro lázeňskou péči – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)